Hyviä uutisia eduskunnasta

Eduskunnan naisverkosto on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen raskaudesta aiheutuvien poissaolojen korvausjärjestelmän kehittämisestä.

Eduskunnan naisverkosto
TIEDOTE 29.4.2014

Kuka korvaa raskauden aikaiset poissaolot?

Eduskunnan naisverkosto jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, kuinka raskaudesta aiheutuvien poissaolojen korvausjärjestelmää voitaisiin kehittää.

Suomen Yrittäjänaisten laskelmien mukaan yksin raskauden aikaisista sairauspoissaoloista kertyy työnantajalle kuluja keskimäärin 175,- euroa per poissaolopäivä. Yrittäjänaisten laskelma perustuu 2800,- euron kuukausipalkkaan.

Suomessa vanhemmuuden kustannusten osalta isoin ongelma on, että suuri osa kuluista koituu äidin työnantajan maksettavaksi. Kela-korvaukset koskevat vain lakisääteisiä kuluja vanhemmuuden vapaiden aikana, kun monet kuluista koituvat työehtosopimusten kautta sovituista menoista.

Ruotsissa esimerkiksi on yhteinen rahasto, johon kaikki tuloverovelvolliset maksavat ns. vanhemmuuden rahaa sairausvakuutusmaksun yhteydessä. Rahastosta korvaukset maksetaan niille yrityksille, joiden työntekijöillä on raskaudesta aiheutuvia poissaoloja.

Jotta vanhemmuuden kustannusten tasaamisessa päästäisiin Suomessa eteenpäin, naisverkosto katsoo, että vaihtoehtona voisi olla laajapohjainen työryhmä, joka selvittäisi raskauden aikaisten poissaolojen korvausjärjestelmän kehittämistä.

Lisätietoja:
Naisverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Leena Rauhala (kd), puh. 050 511 3176
Suomen Yrittäjänaiset, puheenjohtaja Seija Estlander, puh. 050 302 8460
Suomen Yrittäjänaiset, toimitusjohtaja Heli Järvinen, puh. 050 512 1736


Tiedotteita: