Milloin kannattaa vaihtaa toiminimi osakeyhtiöksi?

Moni pohtii, milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi. Helppoa ja yksiselitteistä vastausta siihen ei ole. Toiminimen ja osakeyhtiön hallinto, vastuunkanto ja verotus poikkeavat toisistaan oleellisesti. Muutos saattaa tulla ajankohtaiseksi, kun toiminimen liiketoiminta ja vastuut kasvavat. Tällöin on syytä ymmärtää näiden kahden yhtiömuodon ero ja yhtiömuodon muutoksen lopullisuus. Muutosta ei nimittäin voi perua, ainakaan kovin helposti tai ilman kustannuksia.

Toiminimi ei ole itsenäinen yritys

Toiminimi on hallinnollisesti kevyempi mutta vastuunkannollisesti riskialttiimpi yhtiömuoto. Toiminimi ei ole itsenäinen yritys vaan niin sanotusti yksityishenkilön ”laskentayksikkö”, jossa elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut vähennetään toisistaan ja lopputulos verotetaan yrittäjän lopullisessa verotuksessa. Koska toiminimi ei ole erillinen juridinen oikeushenkilö, se ei voi tehdä sopimuksia ja ammatinharjoittaja vastaa elinkeinotoimintaan liittyvistä vastuista ja veloista henkilökohtaisesti, vaikka sopimukset olisi kirjoitettu niin sanotusti yrityksen nimiin. Viime kädessä ammatinharjoittaja siis vastaa veloista ja vastuista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, joka on erillään osakkeenomistajistaan. Osakeyhtiön tekemät sopimukset ja nostamat lainat ovat osakeyhtiön vastuulla. Tosin velkojen vakuutena voi olla osakkeenomistajan henkilökohtaista omaisuutta. Lähtökohtaisesti osakeyhtiö vastaa veloista ja vastuistaan itsenäisesti, eivätkä nämä vastuut ulotu suoranaisesti osakkaisiin.

Koska osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, sitä myös verotetaan itsenäisesti. Verotettava tulo muodostuu tuottojen ja kulujen erotuksesta samalla laskentakaavalla kuin ammatinharjoittajalla, mutta verotettavasta tulosta maksetaan tasaveroa 20 prosenttia. Ammatinharjoittajalla elinkeinotoiminnan tuloihin lisätään myös muut verovuoden tulot ja veroa maksetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Progressiivinen verotus tarkoittaa, että verotus kiristyy sitä mukaa, kun veron perusteena oleva rahamäärä kasvaa.

Osakeyhtiön hallinto on byrokraattisempaa

Moni kokee yhtiömuodon muuttamisen usein tarpeelliseksi, kun toiminimen tulos kasvaa ja verotus kiristyy. Yhtiömuodon muutoksessa on kuitenkin hyvä huomioida muitakin asioita kuin vastuut, velat ja verotus. Toiminimiyrittäjän on hyvä pysähtyä miettimään, onko yrittäjänä niin sanotusti osakeyhtiökypsä. Osakeyhtiön hallinto on huomattavasti byrokraattisempaa kuin toiminimen; suurimpia eroja ovat taloudenpito ja rahannostot. Kumpikin yhtiömuoto on kirjanpitovelvollinen, mutta toiminimi voi halutessaan toteuttaa kirjanpidon yhdenkertaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa tulojen ja kulujen kirjaamista muistiin ja niiden vähentämistä toisistaan. Osakeyhtiön kirjanpito tarkoittaa samaa, mutta se tulee tehdä kahdenkertaisena kirjanpito-, osakeyhtiö- ja verolakeja noudattaen.

Oleellinen ero yhtiömuodoissa ovat myös rahanostot yrityksestä. Toiminimiyrittäjä nostaa rahaa yrityksestään yksityisnostoina. Näitä yksityisnostoja ei veroteta, vaan ne ilmoitetaan pelkkänä infotietona veroilmoituksessa. Osakeyhtiöstä rahanostot on mahdollista tehdä palkkana, muina pääomatuloina tai osinkoina. Näistä kaikista on tehtävä erilliset viranomaisilmoitukset tietyssä määräajassa. Osakeyhtiöstä nostettu palkka verotetaan yrittäjän verokortin mukaisesti, pääomatulojen nostamiselle täytyy olla selkeät perusteet ja osinkojen nostamiseen vaaditaan vanhoja voittovaroja.

Yrittäjän rahantarve vaikuttaa

Lähtökohtaisesti on hyvä huomioida yrittäjän henkilökohtainen rahantarve, varsinkin jos rahantarve on suuri. Yhtiömuodonmuutos on turha, jos yrittäjän nostama palkka lähentelee yrityksen kuukausiliikevaihtoa. Tällöin yrittäjän henkilökohtainen veroaste nousee yhtä korkeaksi kuin ammattiharjoittajana ollessa ja yritys ajautuu varattomaksi. Osakeyhtiömuoto yritystoiminnassa on ihanteellinen, kun yrittäjän henkilökohtainen rahantarve on järkevällä tasolla verrattuna liikevaihtoon tai kun ei ole tarve siirtää kaikkia yrityksen rahoja henkilökohtaiseen käyttöön.

Osakeyhtiö saattaa olla myös sivutoimiselle yrittäjälle hyvä vaihtoehto. Tuoton voi jättää yhtiöön. Toiminimellä tehty tulos taas lasketaan yhteen palkkatulojen kanssa, jolloin progressiivinen vero saattaa nousta turhaan korkeaksi.

Rahanostoihin ja kirjanpitoon liittyvä byrokratia ei ole ainoa yhtiömuotojen ero. Lait asettavat tiettyjä vaatimuksia osakeyhtiön tilinpäätökselle, joka tulee tehdä tietyssä määräajassa ja muodossa. Se tulee myös raportoidusti käsitellä osakeyhtiön hallintoelimissä. Viranomaiset vaativat osakeyhtiön tilinpäätöstietojen rekisteröintiä vuosittain, ja tilinpäätöstiedot ovat julkisia, joten ne ovat kaikkien nähtävissä. Toiminimellä ei ole velvollisuutta tehdä tilinpäätöstä. Verovuoden päätyttyä tuotot, kulut, elinkeinotoiminnan omaisuus ja velat raportoidaan verottajalle veroilmoituksella. Osakeyhtiön hallinto ja toiminta on byrokraattisempaa, ja lait ja asetukset ohjaavat sitä tiukemmin kuin toiminimiyrittäjää.

Yhtiömuodon valinta ei siis ole yksiselitteistä eikä aina helppoa. Kannattaa kuitenkin aina välillä olla yhteydessä omaan tilitoimistoon ja keskustella näistä asioista oman kirjanpitäjän kanssa.

Irina Kallio
veroasiantuntija
Veropalvelu Sofia Oy
www.veropalvelusofia.fi


Blogissa:


Artikkeleita: