Voiko sote-uudistusta toteuttaa ilman yrittäjiä?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee toimeenpanoon vuoden 2022 aikana tammikuun aluevaalien myötä. Kyseessä on mittava hallinnollinen uudistus, joka koskettaa noin 400 000 sote ammattilaista, joista 88 000 työskentelee yksityisellä sektorilla. Sote-alan yrityksiä on noin 18 200 ja näistä neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä. Uudistuksen onnistumisen kannalta onkin oleellista huomioida myös pk-yrittäjät palveluiden tuottamisessa.

Kesäkuussa eduskunnan hyväksymä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä antaa alueille mahdollisuuden palveluiden järjestämiseen väestöpohjan palvelutarpeen vaatimalla tavalla. Alueet palvelustrategiassaan määrittelevät, mitkä palvelut hyvinvointialue tuottaa itse sekä mitä palveluita yritykset tai kolmas sektori voivat tuottaa.

On välttämätöntä löytää ratkaisuja, joiden avulla kustannusten kasvua voidaan hillitä ja samaan aikaan turvata laadukkaat palvelut.

Omalla asuinalueellani Vantaalla, palveluiden kehittämisen kannalta oleellisia ja omaleimaisia piirteitä ovat nopea väestön kasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä ikääntyneiden kasvava määrä ja runsas vieraskielisten osuus. Ennusteen mukaan alueella väestö lisääntyy noin 40 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Muuhun Uuteenmaahan verrattuna Vantaan ja Keravan alueella kipeitä ongelmakohtia ovat työttömyys, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien korkea määrä, asunnottomuus ja lisääntyvät päihdehaitat.

Jotta voimme taata palveluihin pääsyn on oleellista, että hyvinvointialueilla yksityinen sektori ja pk-yrittäjät ovat vahvasti mukana palveluiden tuotannossa. Tulevien päättäjien on syytä huomioida yrittäjät laatiessaan alueen palvelustrategiaa. Monituottajuus ja palveluiden tuottaminen verkostomaisessa yhteistyössä tuovat synergiaetuja, joista on hyötyä palveluiden saatavuuden ja kustannusvaikuttavuuden kannalta.

Hyvinvointialueet ovat merkittäviä ostopalveluiden hankkijoita. Yrittäjillä pitää olla mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, jotka ovat reiluja ja antavat mahdollisuuden myös pienyrittäjille. Hankinnat on järjestettävä niin, että myös kotimaisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on mahdollista toteuttaa myös siten, että se lisää alalla yrittäjyyttä. Alalle tarvitaan tulevina vuosina yli 200 000 työntekijää lisää ja mahdollisuus yrittäjyyteen voisi toimia myös kipeästi kaivattuna alan vetovoimatekijänä. Sote-alan ollessa naisvaltainen se lisäisi erityisesti naisten yrittäjyyttä.

Sina Nordman
Vantaan Yrittäjänaisten hallituksen jäsen
Blogissa: