Eduskuntavaaliehdokkaat 2023

Alla Suomen Yrittäjänaisten jäsenehdokkaat eduskuntavaaleihin. Heidät esitellään aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.
Suomen Yrittäjänaisten eduskuntavaaliohjelma 2023


Aaltonen Anu / Salo
Salon Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus
anuaaltonen.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Suomi tarvitsee nyt menestyviä, työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Yrittäjien ja yritysten veroja ei saa kiristää. Inflaatio on ollut korkeaa ja kustannukset ovat sen takia muutenkin nousseet. Julkisomisteisten yhtiöiden aiheuttamaa vääristynyttä kilpailutilannetta on korjattava lainsäädännöllä. Työpaikoille voidaan antaa lisää sopimisen vapautta. Kotitalousvähennyksen korottaminen erityisesti tukemaan ikäihmisten palveluhankintoja pitää toteuttaa nopeasti. Ansioturvaa pitää jatkossa voida kerryttää samaan aikaan yrittäjyydellä ja työntekijänä.


Aavakare Eila / Kajaani
Kajaanin Yrittäjänaiset
Perussuomalaiset
www.aavakare-eduskuntaan.com

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Yrittäjän eläketurvan parantaminen. Vanhempainvapaan tasapainottaminen. Perintöveron muuttaminen sukupolvenvaihdostilanteissa. Energian tasainen saatavuus ja sen hinnan kohtuullistaminen. Paikallista yrittäjää tulee tukea hankintoja valittaessa, esimerkiksi lähiruokasopimukset takaisi jatkuvan tuotannon merkityksen. Maatalousyrittäjien tulee saada tuotteistaan asianmukainen hinta, jotta yrittäjälle jää palkkaa ja mahdollisuus investoida ja palkata lisätyövoimaa. Työvoiman saanti tulee varmistaa uudistamalla koulutuspolkuja.
” Säilytetään se mikä toimii ja parannetaan entistä”


Berg Marja / Kuopio
Kuopion Seudun Yrittäjänaiset
Vihreä liitto
marjaberg.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?
 • Yksinyrittäjien, micro- ja PK-yrittäjien toimintaedellytysten varmistaminen.
 • Naisyrittäjien sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmän uudistuksissa haluan edistää sekä yrittäjyyden mahdollistamista että myös riittävää sosiaaliturvaa ja eläkettä.
 • Vanhempaan tai perhevapaan kustannusten jakautumista tasa-arvoisesti.
 • Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen muuttamalla irtisanomiskäytänteitä ja lisäämällä palkkatukea.
 • Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssien turvaaminen. TKI-rahoituksen turvaaminen pienille ja keskisuurille yrityksille, mikä puuttuu tällä hetkellä yritystuista.

Elomaa Irmeli / Kankaanpää
Kankaanpään Yrittäjänaiset
Vihreä liitto
www.pohjoissatakunnanvihreat.fi/irmeli-elomaa-eduskuntavaaliehdokas/

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Olen nyt eläkkeellä, mutta pidin 30 vuotta lääkäriasemaa Kankaanpäässä ja olin työterveyslääkärinäkin monille yrittäjille. Naisvaltaisten alojen työnantajat maksavat liian suuren osan lasten syntymän ja lasten sairastelun kuluista edelleen, ja haluaisin vaikuttaa siihen että esim. miesvaltainen suurteollisuuskin saataisiin näihin perhetalkoisiin. Perustulo-ajatus sai minut vihreisiin aikanaan. Pieni perustulo vapauttaisi aloittamaan yrittämistä, varsinkin yksinyrittämistä ja luovaa työtä, kun pieni turva olisi joka tapauksessa, ja se helpottaisi yrittäjän jaksamista kriiseissäkin.


Grönlund Tiina / Varkaus
Keski-Savon Yrittäjänaiset
Perussuomalaiset

vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/tiina-gronlund

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Tärkeintä on taata yritysten toimintaedellytykset. Tuotantotekijöiden (sähkö, polttoaineet, raaka-aineet, työvoima) hinnannousu on saatava kuriin ja ostovoima säilytettävä. Yrityssaatavien perintäkuluille säädettävä enimmäismäärät. Myös pieniä yrityksiä on kuultava ja otettava neuvottelupöytiin. Kunnalliset ja alueelliset ostopalvelut tulee pilkkoa, että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutukseen. Arvonlisäveron alarajaa on nostettava helpottamaan pienyrittäjän pärjäämistä. Vaikka lapset ovat ihania, vanhemmuuden kulut eivät kuulu työnantajalle.


Huotari Riikka / Sotkamo
Sotkamon Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus
riikkahuotari.fi


Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Hyvinvoivat perheet ja yritykset ovat kehittyvän Suomen kivijalka.

Keinoja yritysten tukemiseen:
 • Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta
 • Avataan julkisia hankintoja pk-yrityksille
 • Parannetaan yksinyrittäjien sosiaaliturvaa
 • Helpotetaan erilaisia luvitusprosesseja

Lisäksi naisvaltaisten alojen työnantajat maksavat liian suuren osan lasten syntymän ja lasten sairastelun kuluista; ajaisin tässä perhevapaiden kustannusten tasausta myös isien työnantajille.


Johansson Laura / Vantaa
Helsingin Yrittäjänaiset
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
laurajohansson.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Kolmesta teemastani kaksi liittyy erittäin tiiviisti nimenomaan yrittäjänaisiin; yrittäjyys (yrittäjien sosiaaliturva + vihreä siirtymä) sekä tasa-arvo. Olen muutenkin aktiivinen feministi, ja pyrin nostamaan myös yrittäjänaisena yrittäjänaisten asioita aktiivisella ja konkreettisella otteella. Kerron esimerkiksi omista kokemuksista, sekä muiden yrittäjänaisten kokemuksista, haasteista ja pulmista. Pyrin myös löytämään tapoja korjata nämä haasteet, tai ainakin osoittaa suuntaa, mistä voisi löytyä ratkaisuja.


Mononen-Mikkilä Päivi / Helsinki
Helsingin Yrittäjänaiset
Suomen Keskusta
www.paivitystaeduskuntaan2023.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Nyt on ajankohtaista saattaa yrittäjäeläkeuudistus siinä muodossa maaliin, ettei siitä synny uusia esteitä yritystoiminnan jatkamiselle ja kehittämiselle. Pien- ja mikroyrittäjien kohtaamaa hallintobyrokratiaa on edelleen liikaa. Haluan helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja edistää yritysten välistä yhteistyötä siten, että yrittäjät voisivat keskittyä siihen, mitä parhaiten osaavat ja samalla tukea toistensa liiketoimintaa.


Niittyvuopio Nina / Inari
Ivalon Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus
www.facebook.com/nina.niittyvuopio/

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Lasketaan palkkauksen sivukuluja, jotta yrittäjällä paremmat mahdollisuudet palkkaukseen ja/tai parempien palkkojen maksuun. Valtion tultava tasapuolisemmin vastaan yritystuilla ja sivukulujen lasku olisi kaikille tasapuolinen tuki.


Partanen Karoliina / Kuopio
Kuopion Seudun Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus
karoliinapartanen.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Suomi elää yrittäjistä. Yrittäjien toimintaedellytykset on pidettävä vakaana. Meidän tulee parantaa yrittäjien jaksamista, toimeentuloa ja kasvuhaluja. Yrittäjien tulee saada tehdä verovähennys omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Yksin- ja pienyrittäjien kasvuhalua voidaan parantaa ennen kaikkea verotuksellisin keinoin. Kasvua voidaan vauhdittaa arvonlisäveron alarajan korottamisella ainakin 20.000 euroon, ennakkoveron poistamisella, kotitalousvähennyksen korottamisella ja yhteisöveron laskemisella työllistäviltä pienyrittäjiltä.


Ranne Lulu / Hämeenlinna
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset
Perussuomalaiset

vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/lulu-ranne
luluranne.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Naisten osuus yrittäjistä on noin kolmannes. He ovat usein yksinyrittäjiä tai yritykset ovat hyvin pieniä. Ammatit ovat hyvin eriytyneitä sukupuolen mukaan ja naisyrittäjien pienituloisuus on miesyrittäjiä yleisempää. Kaikesta tästä seuraa, että sairaslomien ja perhevapaiden pitäminen vaikeutuu samalla, kun riittävää eläkevakuuttamisen tasoa on vaikeaa ylläpitää. YEL-järjestelmän uudistus uhkaa erityisesti pienillä tuloilla toimintaansa pyörittäviä naisyrittäjiä. Isien vanhempainvapaiden käytön lisääminen ja realistinen yrittäjäeläkejärjestelmä ovat tärkeimpiä kehittämiskohteita.


Risikko Paula / Seinäjoki
Seinäjoen Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus

paularisikko.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?
 • Verotusta alemmaksi
 • Monituottajuutta soteen luomalla
 • Yrittäjyyden edellytysten mahdollistaminen (luvat, kaavoitus)
 • Vanhemmuuden kustannukset tasaisemmin jaettavaksi
 • Työvoiman saatavuuden helpottaminen.

Räty Virpi / Nurmijärvi
Nurmijärven Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus
virpiraty.fi

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Viime vuonna tehtiin uudistus vanhempainvapaaseen, nyt on seurattava muuttuuko naisvaltaisiin yrityksiin kohdistunut suurempi kuormitus. Vanhempainrahan rahoitusta on syytä tarkastella ja pohtia valtion roolia rahoituksen osalta. Aloittaville yrittäjille ja startup-yrityksille pitää luoda innovatiivinen toimintaympäristö sekä otollinen maaperä yhdessä tekemiseen. Olen pohtinut, että pitääkö naisyrittäjille olla omat kanavat, jotka helpottaisivat ja madaltavat kynnystä oman yrityksen perustamisessa ja rahoituksen saamisessa? Tällä hetkellä startupin saaneita naisyrittäjiä on vähän.


Söderström Satu / Kimito
Turun Yrittäjänaiset
Perussuomalaiset
satusoderstrom.fi
vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/satu-soderstrom

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Miesten ja naisten välistä tasa-arvoa on edistettävä. Naisen euro 84 senttiä sekä työeläke 69 senttiä korjattava oikealle tasolle. Työnantajan vastuut pienemmäksi ja helpotusta työntekijän palkkaukseen. Vauvalaskun suorittaminen pois työnantajan vastuulta. Poissaolo työpaikalta omaishoitajuuden tai sairaan lapsen vuoksi pitää olla mahdollista ja työn ja perheen yhteensovittamaista tulee lisätä. Poissaolojen ansiotaso tulee turvata, mutta se ei voi jäädä yksilön työnantajan maksettavaksi. Hyvinvointialueiden luoma epäterve kilpailutilanne on korjattava.


Turunen Jaana / Kuopio
Kuopion Seudun Yrittäjänaiset
Kansallinen Kokoomus
jaanaturunen.com

Miten aiot ajaa naisyrittäjien asiaa ja mikä on tärkeintä juuri nyt?

Itselleni tärkeää on tasa-arvon edistäminen ja naisyrittäjien osalta siinä on vielä parantamisen varaa. On löydettävä keinoja, joilla naisyrittäjät pystyvät kehittämään yritystoimintaansa kannattavammaksi ja tarvittaessa saada paremmin siihen rahoitusta. Yrittäjyys on myös aiempaa moninaisempaa eikä nykyinen ansioturva mielestäni vastaa sitä. Esimerkiksi keikkatyö tai yrittäjyyden ja osa-aikaisen palkkatyön yhdistelmä ovat jo monelle arkipäivää. Tarvitaan enemmän vapautta jähmeiden rakenteiden sijaan. Tämä koskee sekä yrittäjyyttä että työntekijöiden palkkausta.