Edunvalvonta

Suomen Yrittäjänaisten tavoitteena on edistää yrittäjänaisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttaa yrittämistä kannustavaan päätöksentekoon Suomessa ja Euroopan Unionissa.

Nostamme rohkeasti esiin epäkohtia, jotka koskettavat erityisesti aloja, joilla
on yrittäjänaisia sekä asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä.

Tasa-arvokehitys on ollut pitkään suotuisaa, mutta myönteinen kehitys on pysähtynyt. Tasa-arvoa yrittäjyydessä ja työelämässä tulee kaikin tavoin edistää sekä varmistaa, että lainsäädännössä huomioidaan sukupuolten eri tarpeet.

Suomessa tasa-arvo on monissa asioissa jo pitkällä, mutta yhä 

  • yrittäjistä naisia on vain noin 35 %
  • naisyrittäjistä 40 % ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa (miehistä 25 %)
  • start-up rahoituksesta vain noin 6 % ohjautuu naisten perustamille yrityksille
  • naisen euro on 84 senttiä ja työeläke-euro 69 senttiä
  • naiset pitävät perhevapaista yli 90 %

Suomen Yrittäjänaisten päätavoitteet hallituskaudelle 2023 -2026 kiteytyvät kolmen teeman alle. Näitä ovat: yrittämisen kannattavuus, yrittäjän sosiaaliturva ja hyvinvointi, toimivat markkinat ja kannuste työllistää. Verotuksen on kaikin tavoin kannustettava riskinottoon ja yrittämiseen. Vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön kehittäminen luo pohjaa kasvulle ja yrittäjyydelle Jatkossa vastuu on kannettava laajemmin yhdessä. Yritystoimintaan kuulumattomat kulut, kuten perhevapaakustannukset tai sairaan lapsen hoidosta aiheutuvat kulut tulee maksaa yhteisestä, ei yrittäjän pussista. Nämä osaltaan raivaavat työllistämisen esteitä ja riskejä.  

Tutustu tavoitteisiimme tästä.

Perhevapaakulut maksettava verovaroin

Naiset perustavat yrityksiä useimmiten naisvaltaisille aloille ja siten työllistävät usein enemmän naisia. Vanhemmuudesta aiheutuu työnantajalle maksuvelvollisuuksia ja kustannuksia, jotka tulee kattaa verovaroin. Vauvalaskun suorittaa pääosin äidin työnantaja. Perhevapaauudistuksen tavoite tasata perhevapaita molempien vanhempien kesken on hyvä suunta, mutta ei poista varsinaista ongelmaa. Kustannusten maksuvelvollisuus aiheuttaa pienyrittäjälle kassakriisin, ennen kuin korvauksen saa Kelasta. Vanhemmuuteen liittyvät kulut ei saa kaatua yksilön työnantajan maksettavaksi.