Vauvalaskuri perhevapaakulujen selvittämiseen

Me emme halua, että nuoren naisen palkkaaminen on riski. Vanhemmuuden kulut tulee maksaa tasa-arvoisesti valtion budjettivaroista. Myös vanhempainvapaiden tulee jakautua tasaisemmin molempien vanhempien kesken. 

Vanhempainvapaista aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Työntekijän palkkaaminen on aina investointi. Kannustamme yrittäjiä kasvamaan ja työllistämään. 

Työntekijän raskauden ja vanhemmuuden aikaiset poissaolot aiheuttavat työnantajalle lisäkustannuksia. Tavoitteenamme on, että työnantajan ei tarvitse näitä kuluja rekrytoidessaan pohtia.

Yrittäjän kolme suurinta suoraa, lakisääteistä tai työehtosopimukseen perustuvaa kuluerää ovat:

 1. raskauden aiheuttamien poissaolojen kulut,
 2. äitiys- ja vanhempainvapaasta koituvat palkka- ja lomapalkkakulut sekä
 3. sairaan alle 10-vuotiaan lapsen hoitokulut.

Keskimääräisellä naisten 3 000 euron kuukausipalkalla työnantajalle jää maksettavaa noin 9 000 euroa ja 2 000 euron kuukausipalkalla noin 5 000 euroa.

Vaikka Kela korvaa osan kustannuksista, niin pienyrittäjälle palkan maksaminen ajalta, jolloin työntekijä ei ole töissä, voi olla myös kassavirran kannalta kohtalokasta. Vanhemmuuden kustannukset ovat taakka erityisesti pientyönantajille. 

Tällä laskurilla voit laskea kuinka paljon vanhemmuuden kustannuksia syntyy. Syötä ruutuun äidin kokonaisansio kuukaudessa ja laskuri pyöräyttää kustannuksen. Näet laskelmasta myös taustaoletukset, kuten esimerkiksi palkka- ja lomakulut sekä sairaan lapsen poissaolon kustannuksia.Laskelman pohjana:

 1. Oletus on, että kelan päivärahan laskennan perusteena on äidin kuukausipalkka x 12.
 2. Äitiysloma 105 arkipäivää ja vanhempainvapaa 158 arkipäivää
 3. Sosiaalikulut 20,45 %:n mukaan, sis. lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus keskimääräisellä %:lla).
 4. Kela korvaa 3 kk bruttopalkasta n. 81,4 %, josta voi tehdä sairausvakuutusmaksuihin vähennyksen. Palkanmaksu voi olla pidempikin aika kuin 3 kk, riippuen työehtosopimuksesta.
 5. Lomakustannuskorvaus lomapalkasta on n. 100 %. Lomarahaa ei korvata.
 6. Sairauspäivien määrä ennen äitiysloman alkua arvioitu kokemuksen perusteella.
 7. Sairaan lapsen hoitopäivät arvioitu SYNnin ja SY:n kyselyn perusteella.
 8. Työnantaja on maksanut äitiysrahan ajalta vähintään 1 kuukauden ajan palkkaa, joka perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen, jotta kela kustantaa perhevapaakorvauksen 2500 €.

Laskelman on laatinut Gallant Oy (päivitetty 1/2021).