Vastuullinen Yrittäjänainen

Vastuullinen Yrittäjänainen tarkoittaa meitä vahvoja, rehellisiä naisia, jotka työllistämme itsemme ja mahdollisesti muitakin niin, että tämä maapallo säilyy upeana paikkana elää myös lapsillemme. Voimme nukkua yömme hyvin koska teemme työmme vastuullisesti. Poimi täältä materiaalit ja käytä. Näytä vastuullisuutesi netissä, työpaikalla ja/tai facessa.

#vastuullinenyrittajanainen #ammattiylpeys #saamenestya #malliatyttarille #paamaarapilvissa #katsehorisonttiin

Leima nettisivuille.
Lataa käyttöösi Vastuullinen Yrittäjänainen -diplomi ja kehystä ylpeänä seinällesi.

Aineistot käyttöösi

Facebook -profiilikuvankehys

Facebook profiilikuvan kehyksen lisääminen:
Siirry profiiliisi Facebook-sovelluksessa ja valitse profiilikuvastasi Muokkaa/Päivitä. Valitse sitten VastuullinenYrittäjänainen -kehys.

Ladattavat aineistot


Vastuullinen Yrittäjänainen

Toimimme yrityksessämme vastuullisesti. Vastuullisuus tarkoittaa,
että sitoudumme toiminnassamme huomioimaan:

1. Toiminnan eettisyys ja yhteiskunnallinen toiminta

Vaikutuksemme yhteiskuntaan on myönteistä, toimimme liiketoiminnassamme eettisesti. Vastuullinen yrittäjänainen on positiivisen ilmapiirin aktiivinen vaikuttaja, verkostoidumme olemalla mm. Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsen.

2. Vastuullinen asiakaspalvelu

Noudatamme toiminnassamme hyvää liiketapaa, palvelemme asiakastamme ammattiylpeydellä. Asiakaspalvelussa hyödynnämme osaamisemme täysipainoisesti asiakkaiden ja yrityksemme hyväksi. Käsittelemme saamamme palautteen huolellisesti ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

3. Ammattimainen toiminta ja yhteiskuntavelvoitteet

Vastuullinen yrittäjänainen maksaa verot ja työnantajavelvoitteet asianmukaisesti. Laskutamme asiakastamme kannattavasti ja siten, että pystymme myös kehittämään liiketoimintaa.   Harrastuksen ympärille on usein mahdollista rakentua liiketoimintaa, mikäli tuotteille tai palvelulle on kysyntää.  Harrastustoiminnan ammattimaistuminen tarkoittaa vastuulliselle toimijalle sivutoimisen yritystoiminnan perustamista, jotta yhteiskuntavelvoitteet hoidetaan asiallisesti.

4. Ympäristöasiat

Ympäristön kuormittamisen vähentäminen liiketoiminnassamme on päämäärämme. Sitoudumme pohtimaan monipuolisesti käytössä olevia keinovalikoimia, esimerkiksi toimia päästöjen, raaka-aineiden uusiokäytön sekä jätteiden kierrättämisen edistämiseksi. Tunnustamme, että ympäristön kuormittumisen vähentäminen voi monella tapaa tuntua ylitsepääsemättömältä vastuulta kantaa, mutta haluamme pyrkiä tekemään asian hyväksi voitavamme ja tuoda esille ympäristöasioiden merkityksen.

5. Oman osaamisen kehittäminen

Olemme oman toimialamme asiantuntijoita ja pyrimme ylläpitämään ammattiosaamistamme sekä kartoittamaan jatkuvasti uusia tapoja palvella asiakasta. Osaamisen kehittämisellä kehitämme myös omaa liiketoimintaamme ja varmistamme yrityksemme tulevaisuuden.

6. Tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa meille myös tasa-arvoista ja kunnioittavaa kohtelua kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Haluamme edistää suvaitsevaisuutta, odotamme myös sidosryhmiltämme vastavuoroista ja arvostavaa kohtelua.