Vastuullinen Yrittäjänainen

Vastuullinen Yrittäjänainen tarkoittaa meitä vahvoja, rehellisiä naisia, jotka työllistämme itsemme ja mahdollisesti muitakin niin, että tämä maapallo säilyy upeana paikkana elää myös lapsillemme. Voimme nukkua yömme hyvin koska teemme työmme vastuullisesti.

Aineistot käyttöösi

Poimi täältä materiaalit ja näytä vastuullisuutesi kotisivuilla, työpaikalla ja sosiaalisessa mediassa. #vastuullinenyrittajanainen.

Täältä voit ladata
diplomin käyttöösi »

Lataa käyttöösi Vastuullinen Yrittäjänainen -lupauksesi ja kehystä ylpeänä seinällesi.

Leima nettisivuille.

Leima nettisivuille.


Vastuullinen Yrittäjänainen -lupaus

Toimimme yrityksessämme vastuullisesti. Vastuullisuus tarkoittaa, että sitoudumme toiminnassamme huomioimaan seuraavat asiat.

1. Toiminnan eettisyys ja yhteiskuntavastuu

Vaikutuksemme yhteiskuntaan on myönteistä, toimimme liiketoiminnassamme eettisesti ja kannamme osamme yhteiskuntavastuusta. Vastuullinen yrittäjänainen on positiivisen ilmapiirin aktiivinen vaikuttaja. Verkostoidumme ja vaikutamme yhteiskuntaan olemalla mm. Suomen Yrittäjänaisten jäsen. Vastuullinen yrittäjänainen hoitaa kaikki lakisääteiset velvoitteensa, maksaa verot, työnantajamaksut ja yhteistyökumppaneiden laskut asianmukaisesti. Laskutamme asiakastamme rehellisesti ja kannattavasti, siten, että pystymme myös kehittämään omaa liiketoimintaamme. Noudatamme toiminnassamme hyvää liiketapaa, palvelemme asiakastamme ammattiylpeydellä. Käsittelemme asiakkaan tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti.

2. Ympäristövastuusta huolehtiminen

Ympäristön kuormittamisen vähentäminen liiketoiminnassamme on päämäärämme. Sitoudumme pohtimaan monipuolisesti käytössä olevia keinovalikoimia, esimerkiksi toimia päästöjen, raaka-aineiden uusiokäytön sekä jätteiden kierrättämisen edistämiseksi. Ymmärrämme ja huomioimme yritystoimintamme vaikutukset biodiversiteettiin ja ilmastonmuutoksen. Käytämme luonnonvaroja säästeliäästi ja hyödynnämme mahdollisuuksiemme mukaan kiertotaloutta.

3. Tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäminen

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa meille tasa-arvoista ja kunnioittavaa kohtelua kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Haluamme edistää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Huolehdimme sekä työntekijöidemme että oman itsemme työhyvinvoinnista, osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä sekä työn ja muun elämän tasapainosta. Johdamme oikeudenmukaisesti ja puutumme syrjintään ja kiusaamiseen.

Vastuullisuustyö ei ole koskaan valmis. Ymmärrämme, että pienetkin toimet ovat tärkeitä ja vastuullisuutta on edistettävä koko ajan. Vastuullisuus ei ole erillistä toimintoa, vaan se lähtee yrityksen ydintekemisestä ja näkyy joka tasolla.

Lisätietoja
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sivuilta löydät vastuullisuuden itsearviointityökalun. Sen avulla voit helposti ja käytännönläheisesti testata oman yrityksesi vastuullisuustoimenpiteiden tason ja kehittää edelleen vastuullisuustyötä.
Vastuullisuustyökalu – SeAMK Projektit