Perhevapaiden kustannukset jaettava tasa-arvoisesti

– Perhevapaauudistuksessa pitää ehdottomasti uudistaa myös perhevapaiden rahoitus. Nuorten naisten työmarkkina-asema on raskausriskin vuoksi heikko ja vanhemmuuden kustannukset kaatuvat nyt pääosin äidin työnantajalle, toteaa Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski.

Perhevapaauudistuksessa suunnitellut joustot ja isien kiintiön lisääminen, ovat tervetulleita muutoksia. Tällä hetkellä vanhempainvapaita käyttävät lähes yksinomaan äidit. Isät pitävät pääosin vain heille kiintiöidyn vapaan. Siksi isien kiintiötä on lisättävä. Myös isillä on oikeus olla lapsen kanssa.  

Raskaus tai lapsen hoito ei kuitenkaan ole yritystoiminnan kulu ja siksi tulee uudistaa myös perhevapaiden rahoitus. Työnantajalle syntyy kuluja raskauden aikaisista poissaoloista, vanhempainvapaasta ja sairaan lapsen hoitamisesta syntyvistä poissaoloista siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 10 vuotta.

Useilla aloilla työehtosopimuksessa on äitiysvapaan ensimmäiset 3-4 kuukautta palkallisia ja sairaan lapsen hoitamiseksi saa 1-4 päivää palkallista vapaata. Lisäksi vapaiden ajalta ansaitsee palkallista lomaa ja mahdollisesti myös lomarahan. Kokonaiskustannuksista vain osaan saa korvauksen KELAlta.

Mikro- ja pienyrittäjälle palkan ja sivukulujen maksaminen työntekijälle, joka ei ole työssä, voi olla käytännössä mahdotonta. Yrittäjän itsensä on ansaittava omalla työllään ne kustannukset, jotka jäävät työnantajan maksettavaksi KELA-korvausten jälkeen. Rahoitus pitää siirtää kokonaan KELAn korvattavaksi ja rahoittaa verovaroista tai kaikilta työnantajilta perittävällä vakuutusmaksulla.

– Nykyinen systeemi on jäykkä, joten uudistuksessa suunnitellut joustot helpottavat yrittäjäperheissä perheen ja yrittämisen yhteensovittamista ja vapaiden jakamista joustavasti. Olemme tyytyväisiä tähän muutokseen, mutta kustannukset jakautuvat edelleen hyvin epätasa-arvoisesti, Tiina Koski sanoo.

– Nuoret naiset rakentavat uraa ja pohtivat tarkkaan perheen perustamista. Määräaikaiset työsopimukset ovat yleisiä erityisesti perheenperustamisiässä olevilla naisilla. Nuorten naisten työmarkkina-asemaa parannetaan tasa-arvoisella rahoituksella, lisää Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando.
– Sillä olisi mahdollisesti myös positiivinen vaikutus syntyvyyteen.

Katso tästä yrittäjän kokemukset vanhemmuuden kustannuksista.

Lisätietoja

Suomen Yrittäjänaiset
Carita Orlando
toimitusjohtaja
puh 040 544 5519
[email protected]

Tiina Koski
puheenjohtaja
puh 050 375 9234
[email protected]


Tiedotteita: