Vaadimme, että hallitus peruu kirjauksen perhevapaakustannusten korvausten leikkauksesta

Nyt ei ole varaa heikentää työllistämisen ja yrittäjyyden edellytyksiä naisvaltaisilla aloilla.

Hallituksen aikomus laskea naisen työnantajalle maksettavaa perhevapaakorvausta on käsittämätön heikennys ajassa, jossa työllistämistä ja tasa-arvoista työelämää on kaikin tavoin edistettävä.

Vanhemmuuteen liittyvät kustannukset on jaettava jatkossa oikeudenmukaisemmin sen sijaan, että vain naisen työnantaja saa laskun hoidettavakseen. 

Suomen Yrittäjänaiset on jo pitkään vaatinut perhevapaakustannusten oikeudenmukaisista jakoa. Sipilän hallituskauden aikana Yrittäjänaisten edunvalvonta tuotti tulosta, kun silloinen hallitus teki päätöksen kertakorvauksesta naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvista kustannuksista. Työnantaja on voinut hakea toukokuusta 2017 alkaen 2 500 euron korvauksen Kelasta, kun naispuolinen työntekijä̈ jää̈ palkalliselle äitiysvapaalle. Nyt summaa ollaan pienentämässä, vaikka suunta tulisi olla täysin toinen ajassa, jossa yrittämisen ja työllistämisen toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa.

Naiset perustavat yrityksiä naisvaltaisille aloille ja työllistävät naisia. Moni naisyrittäjä työskentelee yksin, eikä ole riittävän kasvuhakuinen. Naisyrittäjistä 79 % on yksinyrittäjiä. Naisten omistamien yritysten kasvun ja työllistämisen esteitä on raivattava. Naisen työnantajalle lankeavat vanhemmuuden kustannukset ovat yksi iso tekijä. Vaadimme että hallitus peruu hallitusohjelmassa olevan heikennyksen ja etsii keinoja vanhemmuuden kustannusten oikeudenmukaisempaan jakoon.

Katja Rajala
Puheenjohtaja
Suomen Yrittäjänaiset


Tiedotteita:


Blogissa: