Kuluttaja ja yrittäjä muutoskarusellissa

Menneestä voi löytää siemenen tulevaan, mutta paluuta vanhaan ei enää ole.
Yhteiskunnan, työn ja kuluttamisen muutokset ovat nopeita ja pysyviä.

Teksti Anne Karppinen
Alkuperäinen artikkeli julkaistu Yrittäjänainen lehdessä 4/2022

Kirsi Kalpio ja Marjaana Toiminen

Muutosten näkyvimpiä vauhdittajia ovat viime vuosina olleet koronapandemia ja sota Ukrainassa. ”Muutokset ovat myös jatkuvia. Koko ajan tulee jotain uutta, mihin reagoida. Vanhan haikailun voi tosiaankin nyt unohtaa”, sanoo mainostoimisto Frankly Partnersin Business Director Kirsi Kalpio.

Kalpio seuraa työkseen kuluttajakäyttäytymistä ja näkee arvojen korostuvan siinä aiempaa vahvemmin. ”Ostokäyttäytymisessä näkyy selvästi halu tehdä kestäviä ja vastuullisia valintoja. Toisaalta koronan jälkeen on noussut halu laittaa raha kiertämään toimialoille, jotka ovat tilanteesta kärsineet, kotimaisiin palveluihin, kun samalla vältetään turhaa materiaa. Yrittäjän kannattaa nyt pohtia vakavasti, mikä omassa tarjoomassa tai ratkaisussa on järkevä ja asiakkaalle aidosti kestävä ja vastuullinen valinta.”

Liiketoimintajohtaja Marjaana Toiminen konsulttitoimisto Ellun Kanoista yhtyy ajatukseen, että yrittäjän mahdollisuudet ja haasteet nivoutuvat aina asiakkaiden tilanteeseen, toki toimialasta riippuen: ”Fokus asiakkaan tarpeisiin on tietysti klisee, mutta mitä tarkemmin niihin perehtyy ja mitä laajemmin seuraa toimialan muutoksia, sitä enemmän kykenee ennakoimaan haasteita ja erottamaan mahdollisuuksia. Työn moninaistuminen ja yksilöllistyminen on yrittäjälle eduksi. Kannattaa herkästi kuunnella muutosten heikkoja signaaleja, ensimmäisiä merkkejä, eikä olla vain median ja muutaman mielipiteen varassa. Suurimmat haasteet yrittäjälle voivat olla omissa asenteissa ja luuloissa. Omat ennakkoluulot varmasti estävät mahdollisuuksien tunnistamista.”

Kalpio tarkastelee kuluttajakäyttäytymistä entistä tarkemmin jakamalla kuluttajat yksityiskohtaisesti erilaisiin ryhmiin. Samaa hän suosittelee yrittäjillekin: ”Yksi voimistuvista muutossuunnista on se, että kuluttajat eroavat entistä enemmän toisistaan. Vaikka ulkoisesti oltaisiin samankaltaisia, ajattelutavat poikkeavat hyvinkin paljon. Omaa asiakaskuntaa onkin syytä tarkastella ajattelun ja arvojen eroavaisuuksien kautta.”

Selkeitä esimerkkejä yritysten toiminnan ja tarjonnan uusista painotuksista on jo olemassa. Kalpio mainitsee yhtenä esimerkkinä arvojen esiin tuomisesta K-Market-ketjun kiusaamisvapaan vyöhykkeen. Toinen statuksen muuttava linjaus ovat merkkitoimijoiden käytettyjen tuotteiden uudelleenmyyntipisteet. Kirpputori on saanut toimivan kasvojenkohotuksen.

Siemen tulevasta suunnasta voi siis olla menneessä. Omia keinoja pysyä maailman muutosvauhdissa mukana kannattaa Toimisen mukaan pohtia sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. ”Tärkeintä on olla avoin ja utelias eikä lukita näkemyksiään liian tarkasti. Yllätyksiä tapahtuu aina. Niihin voi varautua kuvittelemalla erilaisia vaihtoehtoisia polkuja omalle liiketoiminnalle ja asiakkaiden tarpeiden muutokselle. Arjen kiireessä pitää ottaa aikaa pysähtymiselle ja erilaisten tulevaisuuksien hahmottelulle. Kyvykkyys ennakointiin kasvaa harjoittelun myötä.”

Kalpio jatkaa: ”Yrittäjän pitää seurata maailmaa tutkijan mielellä. Eri mediat jakavat tietoa todella paljon, ja tutkimustietoa on saatavilla eri kanavista. Vähän ihmettelyä ja muiden tekemisien seuraamista myös oman alan ulkopuolelta, niin oman yrityksen kehittämiseen alkaa löytyä ideoita.”

Muutostahti kiihtyy aina ulkoisten shokkien iskiessä. Niin on käynyt nytkin. Samalla muutosten suunnat tarkentuvat tai muuttuvat. Toiminen tarkastelee muun muassa tätä kirjassaan Hyppy (Tammi 2022). Hän näkee, että on alkamassa yksilöllisemmän työn aikakausi: työn tekemisen tavat ovat pandemian jälkeen muuttumassa ja muutos on vasta alussa. ”Työelämän iso muutosvoima ei enää ole teknologia, kuten pari vuotta sitten ajateltiin kaikissa länsimaissa. Tällä hetkellä kaikilla mantereilla Afrikkaa lukuun ottamatta ollaan huolissaan työvoimapulasta. Ikääntymisen vaikutuksia työvoiman saatavuuteen ei ole aiemmin otettu vakavasti. Työn yksilöllistyminen on nyt iso muutos. Työvoimapulan vuoksi työnantajat haluavat sitouttaa ja kuunnella työntekijöiden toiveita työn tekemisen tavoista tarkemmin. Johdon agendalla on satsata johtamisen laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin.”

Kun työn tekemisen muodot ja käsitys työstä muuttuvat, myös yrittämisen perustat muuttuvat. Koronakriisi nosti pintaan halun auttaa myös lähellä olevia. Sen kautta syntyi muun muassa erilaisia kauppapalveluja. Kalpio näkee tässä mahdollisuuden pohtia tarkemmin omiin arvoihin pohjautuvaa toimintaa. ”Usein itseä lähellä olevat kriisit ovat mittakaavaltaan pienempiä. Toki asioihin herätään voimakkaammin, kun on kyse isosta hädästä. Brändit ja yritykset pyrkivät nostamaan omistajiensa arvojen mukaisia valintoja esille. Tämäkin on tietynlainen suuntaus, jopa trendi yritysten toiminnassa. Kuluttaja pitää tärkeänä, että yrityksen arvot näkyvät toiminnassa. Näin ollaan aktiivisia yrityskansalaisia.”

Toiminen muistuttaa, että yksin-yrittäjien määrä on ollut Suomessa kasvussa ja tilastojen mukaan halu tehdä työtä toiminimellä palkkatyön ohella on sekin kasvanut. ”Uskon että yksilöllisen työn trendi tekee myös yrittämisestä suositumpaa. Täytyy vain toivoa, että sitä ei tehdä lainsäädännön kautta vähemmän houkuttelevaksi. Pitkään on ennakoitu, että erilaiset yrittäjien verkostot yleistyvät. Sen sijaan, että yritykset kasvaisivat uusien rekrytointien myötä, työtä ulkoistetaan erilaisille yrittäjien verkostoille. Tietyillä aloillahan tämä on pitkään ollut pääasiallinen toimintatapa.”

”Työnvälitys tulee myös muuttumaan. Tulevaisuudessa välitetään myös yrityskumppaneita, ei vain työntekijöitä”, Toiminen uskoo.


Artikkeleita: