Tunnetko uusyrityskeskusten palvelut?

Uusyrityskeskukset ja seudulliset kehitysyhtiöt ovat olennainen osa yritysmaailman tukirakenteita myös jo toimiville yrityksille. Niitä kehitetään tarvelähtöisesti, edistämään yritysten kasvua ja kehitystä.

Yritykset saavat uusyrityskeskuksista ja kehitysyhtiöistä ammattitaitoista neuvontaa esimerkiksi markkinoinnin, rahoituksen, tietoturvan, tuote- ja aineettomien oikeuksien suojauksen sekä sopimus- ja muiden lakiasioiden asiantuntijoilta. He auttavat yrityksiä navigoimaan tehokkaasti liiketoimintaympäristössä ja tekemään harkittuja päätöksiä.

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden tapahtumat, koulutukset ja seminaarit tarjoavat tuoreimman tiedon lisäksi mahdollisuuden verkostoitua samoista teemoista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Näissä tilaisuuksissa opitaan uusimmista trendeistä ja parhaista käytännöistä, saadaan arvokasta palautetta omista ideoista ja solmitaan kumppanuuksia.

Kehitysyhtiöiden ydintehtävä on mahdollistaa yritysten laajentuminen kansainvälisille markkinoille ja avata ovia kumppanuuksille ja investoinneille. Kehitysyhtiöt toimivat tiiviissä yhteistyössä uuden tiedon tuottajien eli oppilaitosten kanssa ja auttavat löytämään TKI-osaajia ja kumppaneita näistä verkostoista.

Uusyrityskeskukset ja kehitysyhtiöt osaavat navigoida niin julkisten kuin yksityistenkin rahoittajien verkostoissa ja auttavat löytämään tilanteeseen ja kasvutavoitteeseen sopivan rahoittajan.

Uusyrityskeskus
Enterprise europe network (een.fi)


Artikkeleita: