Muista hakea perhevapaakorvaus

Yrittäjät eivät aina hae perhevapaakorvausta, kun siihen olisi oikeus. Vanhemmuuteen liittyvät korvaukset kannattaa kuitenkin aina selvittää ja hyödyntää myös oman tilitoimiston asiantuntemus ja apu tukien hakemisessa.

Työnantaja on oikeutettu erilliseen 2 500 euron perhevapaakorvaukseen, jos työnantaja on maksanut vähintään yhden kuukauden ajan palkkaa työehtosopimukseen perustuen äitiysloman ajalta.

Lisäksi korvauksen saaminen edellyttää, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen raskausrahakauden, äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista ja perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.

Työntekijän työajan on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista pitänyt olla vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Perhevapaakorvaukseen on oikeus myös silloin, kun työnantaja maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Perhevapaakorvausta voi hakea heti, kun äitiysvapaalla olevalle työntekijälle on maksettu palkkaa yhdeltä kuukaudelta. Korvausta tulee kuitenkin hakea viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Lisätietoa ja neuvoja saat Kelan sähköisestä asiointipalvelusta ja työnantajille suunnatusta chat-palvelusta.

Näistä linkeistä löydät lisätietoa siitä, miten haet vuosilomakustannusten korvausta tai perhevapaakorvausta.

Kela – työnantajat – perhevapaat
Kela – työnantajat – perhevapaakorvaus
Kelan sivuilta löytyy myös laskuri, jolla voi laskea, miten vanhempainpäivärahojen jakaminen vaikuttaa perheen tuloihin. 

Vuonna 2022 vanhempainpäivärahapäivistä 88 prosenttia korvattiin äideille. Yleinen syy siihen, että isät eivät käytä vapaita, on pelko vapaiden vaikutuksesta perheen tulotasoon. Usein virheellisesti väitetään, ettei isän ole taloudellisesti mahdollista jäädä kotiin.


Artikkeleita: