Haluamme olla yrittäjänaisten halutuin ja vaikuttavin yhteisö

Olemme uudistaneet strategiamme seuraavalle nelivuotiskaudelle. Maailma muuttuu jatkuvasti ja meidän on muututtava sen mukana. Mieluummin vielä etupainotteisesti.

Yrittäjien arkea on haastanut viime vuosina jatkuva epävarmuus ja kriiseistä selviytyminen. Isojen muutosten ja uhkien keskellä on entistä tärkeämpää, että järjestönä täsmennämme toimintaamme ja keskitymme tarkemmin ydinasioihin. Jo reilun 75-vuotisen arvokkaan työn pohjalle on rakennettava vaikuttavampaa järjestöä, jonka kantava voima on vahva yhteisöllisyys, luottamus ja toivo yrittämisen tulevaisuuteen.

Uskomme, että vaikuttavuus tehdään keskittymällä kolmeen keskeiseen painopisteeseen, jotka ovat

  • Yhteisöllisyys ja vetovoima
  • Vaikuttavuus ja viestintä
  • Kasvu ja uudistuminen

Näitä painopisteitä olemme avanneet tarkemmin uudessa strategiassamme ja kirjanneet mittarit, joilla seuraamme tekemistämme.

Olemme panostaneet strategiassa pohjatyöhön laatien kattavan tilannekuvan ja huomioiden megatrendit. Arvot pidimme ennallaan, mutta sanoitimme ne ymmärrettävään muotoon. Sen sijaan visiomme ja missiomme uudistimme täysin. Toki edelleen vahvasti nojaten yhdistyksemme sääntöihin kirjattuun ydintehtäväämme.

Olen itse strategia- ja arvojohteinen toiminnassani. Täten uuden strategian luominen puhtaalta pöydältä, oli erittäin innostava asia melko tuoreelle puheenjohtajalle. Osallistimme laajasti prosessiin eri tahoja. Halusimme, että mahdollisimman moni voisi kokea osallisuutta ja vaikuttaa.

Haluamme korostaa strategiassa ja tekemisessä me-muotoa ja -henkeä. Ei ole mitään ulkopuolista tahoa tai kasvotonta yhdistystä, vaan me yhdessähän tätä teemme.  

Olemme myös perustaneet virtuaalisen paikalisyhdistyksen. Eli yhdistyksen, jonka toiminta ei ole paikallista. Se on tarkoitettu niille yrittäjänaisille, joille ei omalta paikkakunnalta löydy omaa yhdistystä. Tai heille, jotka toimivat maailmalla tai muuten haluavat olla jäseniä ilman paikallisyhdistystoimintaa.

Tervetuloa mukaan! Yhdessä olemme enemmän!

Katja Rajala
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjänaiset

ARVOMME

AVOIN Olemme kaikille avoin, eteenpäin katsova, yrittäjänaisten oma dynaaminen yhteisö, josta saat tietoa, tukea ja osallisuutta yrittäjän arkeen.
VASTUULLINEN Kannamme vastuun toiminnastamme ja jäsenistämme. Toimimme rohkeasti tulevaisuuteen katsoen ja ajan ilmiöitä seuraten.
VAIKUTTAVA Edistämme päämäärätietoisesti tavoitteitamme ratkaisuja etsien. Teemme sinnikkäästi töitä yhdessä sen eteen, että Suomi olisi parempi paikka yrittää.

VISIO
Olemme yrittäjänaisten halutuin ja vaikuttavin yhteisö. Raivaamme kasvun ja uudistumisen esteitä tasa-arvoisen yrittäjyyden edistämiseksi – yhdessä tehden ja toisiamme tukien.

MISSIO
Nostamme rohkeasti esiin epäkohtia, jotka koskettavat erityisesti aloja, joilla on yrittäjänaisia sekä asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä. Edistämme yhteisömme voimaa ja jäsentemme uudistumista.


Blogissa: