Matkakertomus Kreikasta

Kuvassa WEP -jäsenjärjestöjen edustajat

Sain yllättäen Kreikan Yrittäjänaisilta (SEGE) kutsun Thessalonikiin. Kreikka ei kuulu meidän edunvalvonnan piiriin, joten kerron hieman matkan sisällöstä ja tarkoituksesta.

Kreikan Yrittäjänaiset järjestää kahden vuoden välein virallisen naisten yrittäjyyttä edistävän seminaarin Female Entrepreneurial Week. Seminaari (ja myös minun ja muiden ulkomaisten vieraiden osallistumiseni) järjestettiin EU-rahoituksella, ohjelmasta, jossa tuetaan maahanmuuttajanaisten kotoutumista.

Seminaarin ohjelmassa oli puheenvuoroja mm. maatalousyrittäjinä toimivista naisista, maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksista yrittäjyyteen sekä yhteistyöstä eri maiden välillä naisten yrittäjyyteen liittyen.

Ensimmäisenä iltana oli järjestetty yrittäjägaala, jossa oli mukana paljon paikallisia arvovaltaisia vieraita, joten juhlassa kuultiin paljon puheita. Onneksi tilaisuudessa oli simultaanitulkkaus. Sekä pormestari, ministeri että muut poliitikot nostivat esille sen, miten tärkeätä on kannustaa naisten yrittäjyyttä ja pyrkiä työllistämän myös maahan tulevat naiset. Kreikassa maahanmuuttoa on paljon Euroopan ulkopuolelta ja samanaikaisesti talous on kärsinyt voimakkaasti koronapandemian rajoituksien vuoksi. Siitä huolimatta maahanmuutto nähtiin haasteena, ei ongelmana. Kotoutuminen oli selkeästi ajankohtainen ja iso kysymys.

Kreikassa syy yrittäjäksi lähtemiseen on yleensä itsensä elättäminen, sillä työttömyysluvut ovat korkeita. Pandemian aikana erityisesti naisten yrittäjyys on kasvanut, koska heidän on pitänyt yhä useammin tukea perheen toimeentuloa.

Suomen Yrittäjänaiset kuuluu verkostoon nimeltä WEP (Women Entrepreneurs Platform). Verkoston tarkoitus on koota yhteen Euroopan alueella toimivat järjestöt, jotka edistävät ja tukevat naisyrittäjyyttä. Thessalonikissa oli järjestön ylimääräinen vuosikokous, jossa linjattiin ensi vuoden tapahtumia, taloutta ja edunvalvontaa. Järjestö on vielä nuori, joten toiminta vielä hakee muotoaan.

Viimeisen kahden vuoden aikana WEP:n jäsenistön edustajat ovat kokoontuneet etänä ja tutustuminen järjestöön ja muihin jäseniin on ollut vaikeaa. Oli siis todella tärkeää ja antoisaa päästä kohtaamaan kasvokkain ja keskustelemaan meidän sisarjärjestöjen edustajien kanssa.

Kansainvälisyys on yhä enemmän jokaisen yrittäjän arkea ja siksi meidänkin on tärkeä olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä.  

Carita Orlando
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjänaiset


Blogissa: