Miksi tarvitaan erillinen naisten järjestö

Yrittäjänaiset perustettiin 1947 kannustamaan naisia yrittäjiksi ja helpottamaan naisten yrittäjyyttä. Tuo missio ei ole mihinkään muuttunut, vaikka on menty 75 vuotta eteenpäin.

Yrittäjistä naisia on reilu kolmannes. Miksi? Siihen on varmasti monta syytä, mutta ehkä suurimpana se, että naiset toimivat perinteisesti naisten aloilla eli opetuksessa ja hoiva-alalla. Nuo alat ovat Suomessa julkisen sektorin järjestämiä eikä siellä ole paljon aloittaville tai pienyrittäjille tilaa.

Suomessa on hyvin vahvasti eriytyneet työmarkkinat. Naiset tekevät naisten töitä ja miehet miesten töitä. Tämä lähtee jo koulutusvalinnoista ja johtaa siihen, että naiset perustavat yrityksiä naisvaltaisille aloille ja työllistävät naisia.

Tilastokeskuksen mukaan naisen euro on 84 senttiä. Sekin johtuu monista syistä, mutta osin siitä, että julkisella sektorilla maksetaan huonompia palkkoja kuin yksityisellä ja naiset pitävät yli 90 % perhevapaista. Myös yrittäjinä naiset tienaavat huonommin kuin miehet.

Nämä yllä mainitut faktat eivät tietenkään päde jokaisen yksilön kohdalla. Suomessa on paljon menestyneitä ja hyvin tienaavia naisyrittäjiä. Mutta tilastojen mukaan yleinen tilanne on tämä.

Naiset saavat myös miehiä huonommin rahoitusta. Johtuuko siitä, että naiset ovat harvemmin pyytämässä vai siitä, että naiset toimivat teknologia-alalla miehiä harvemmin.

Miksi olemme siis olemassa? Haluamme, että naisilla on yhä enemmän yrittämisen paikkoja. Haluamme, että naisten yritykset ovat kannattavampia, naisyrittäjät tienaavat paremmin ja naiset pystyvät huolehtimaan entistä paremmin omasta eläkkeestään ja sosiaaliturvastaan.

Olemme Suomen Yrittäjien toimialajärjestö ja sitä kautta vaikutamme yleisesti yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseen. Olemme myös Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen ja sitä kautta vaikutamme yleisiin tasa-arvokysymyksiin.

Yrittäjänaisia itsenäisenä järjestönä tarvitaan, jotta naiset yrittäjinä menestyisivät entistä paremmin.

Carita Orlando
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjänaiset


Blogissa: