Muutos tehdään yhdessä!

Suomen Yrittäjänaiset haluaa Suomesta entistä paremman paikan yrittää. Viesti kentältä on selkeä. Meillä on menossa työelämän muutos ja yrittäjyys on merkittävä osa sitä. Lainsäädäntömme ei kuitenkaan pysy mukana yrittäjyyden eri muodoissa ja muutoksissa. Esimerkiksi kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Yleistyvä ilmiö on, että palkansaajan ja yrittäjän roolit limittyvät toisiinsa yhä useammin. Sosiaaliturvamme ei kuitenkaan pysy muutoksessa mukana.

Maamme on mikroyrittäjien valtakunta, sillä 63,1 % on pieniä yrityksiä. Yksinyrittäjiä on 69 % ja naisista 73 % toimii juuri yksinyrittäjinä. Kasvua haetaankin yhä enemmän verkostossa toimimisen kautta työllistämisen sijaan. Emme ole hyödyntäneet kaikkia keinoja uusien työpaikkojen ja taloudellisen kokonaishyvinvoinnin kerryttämiseksi. Tilastollisesti tiedämme, että naisten omistavat yritykset eivät ole kasvuhakuisia samoin tavoin verrattuna miesten yrityksiin. Nyt julkaistulla Suomen Yrittäjänaisten eduskuntavaaliohjelmallamme nostamme esiin erityisesti naisyrittäjyyden näkökulmasta keskeisiä kasvun ja kannattavan liiketoiminnan esteitä. Päätavoitteemme seuraavalle hallituskaudelle kiteytyvät kolmen teeman alla. Näitä ovat: yrittämisen kannattavuus, yrittäjän sosiaaliturva ja hyvinvointi, toimivat markkinat ja kannuste työllistää.

Suomen Yrittäjänaisten kovinta ydintä on juuri edunvalvonta. Meidän tehtävämme on nostaa rohkeasti esiin epäkohtia, jotka koskettavat erityisesti aloja, joilla on naisyrittäjiä sekä asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä. Suomen Yrittäjänaisilla on toimintaa kattavasti ympäri Suomen. Puheenjohtajana olen ylpeä jäsenistöstämme, jotka työllistävät vähintäänkin itsensä, osa myös muita. Jokaisella jäsenyrittäjällämme on merkittävä oma paikkansa yhteiskunnassamme kokonaishyvinvoinnin kerryttämisessä. Tätä kertymää yrittäjät tekevät luoden työtä, palveluja ja verotuloja maahamme.  Meidän yhteisellä joukkovoimallamme ja halulla vaikuttaa asioihin, viemme rohkeasti eteenpäin hallitusohjelmaan meille tärkeitä asioita. Vaikuttamisen aika on nyt ja muutos tehdään yhdessä.

Suomen Yrittäjänaisten eduskuntavaaliohjelma 2023

Katja Rajala
Puheenjohtaja
Suomen Yrittäjänaiset
Yrittäjänaisten jäsenyys kannattaa! – Yrittajanaiset.fi


Blogissa: