Naisten omistamat yritykset ottavat juuri nyt eniten osumaa

Suomessa on edelleen hyvin eriytyneet työmarkkinat. Tämä heijastuu myös yrittäjyyteen. Tutkimusten mukaan naiset ottavat riskejä vähemmän, eivätkä ole niin kasvuhaluisia miehiin verrattuna.

Yrityksillä on ollut viime aikoina haasteita ja konkurssiuutiset ovat näkyneet otsikoissa. Suomen Yrittäjien teettämän ja juuri julkaistun Yrittäjägallupin mukaan yritysten taloustilanteessa on lievä käänne parempaan. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että etenkin naisyrittäjien tilanne on heikentynyt loppuvuoden aikana. Tämä on huomionarvoinen asia tavoitellessamme tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Suomessa on edelleen hyvin eriytyneet työmarkkinat. Tämä heijastuu myös yrittäjyyteen. Naiset perustavat yrityksiä naisvaltaisille aloille. Tutkimusten mukaan naiset ottavat riskejä vähemmän, eivätkä ole niin kasvuhaluisia miehiin verrattuna. Isoin potti startup rahoituksestakin kohdistuu miesten omistamiin yrityksiin.

Ei ole yllättävää, että juuri nyt naisyrittäjien näkymät ovat heikommat. Hyvinvointialueet ovat myllerryksessä ja sote-alalla on paljon juuri naisten omistamia yrityksiä.

Monilla alueilla julkinen sektori on tullut markkinoille tuottamaan omilla yhtiöillään tukipalveluja, kuten siivous- ja ruokapalveluja. Yrittäjät odottavat millainen rooli heille jää, kun hyvinvointialueet vielä miettivät säästötoimenpiteitään ja pyörittävät omia in-house yhtiöitään.

”Juuri nyt naisyrittäjien näkymät ovat heikommat.”

Nyt pitäisi panostaa laatuun ja hintavertailuun, jotta verorahamme käytetään viisaasti. Kuumeisesti odotamme valtiovarainministeriön mallia oman tuotannon kustannustenlaskentaan, jotta päättäjillä on mahdollisuus aitoon hintavertailuun.

Taloudellisesti kestävämpää on keskittyä palveluiden ostoon kalliin työvoiman oston sijaan. Alueilla tehdyt valinnat joko tarjoavat mahdollisuuksia naisyrittäjille tai heikentävät niitä.

Syksy on ollut hiljainen myös joillakin palvelualoilla, kuten kauneudenhoitoalalla. Yrittäjänaiset tuottavat pitkälle keskustojen kivijaloissa toimivat erikoispalvelut alueen asukkaille ja elävöittävät keskustaa.

Kuntien ja alueiden tulisi tehdä päätöksissään yritysvaikutusten arviointia osana vastuullista kansantaloutta. On tunnistettava kipukohdat, jotta myös naisten omistamille yrityksille on mahdollisuuksia kasvuun ja työllistämiseen.

Katja Rajala
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjänaiset

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 2.1.2024


Blogissa: