Vastuullinen työnantajuus

TAT järjestää yhdessä 246 kunnan kanssa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille mahdollisuuden tutustua yrittäjämäiseen toimintaan osana opetussuunnitelmaa. Yrityskylien toimintaan osallistuu Suomessa 86 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 82 prosenttia ysiluokkalaisista.

Yrittäjänaisten hallitus kävi marraskuussa tutustumassa Yrityskylään. Saimme valtavan paljon tietoa siitä, miten nuoret suhtautuvat ja suuntautuvat työelämään. Nuorten urahaaveet ovat erittäin sukupuolittuneita, ja nuoret hakeutuvat ammatilliseen tai yliopistokoulutukseen vanhempiensa jalanjäljissä. Myönteisimmillään suhtautuminen yrittäjyyteen on yläkoulussa. Pojat suhtautuvat yrittäjyyteen positiivisemmin kuin tytöt. 

Huolestuttavaa on se, että yhä useampi nuori pelkää työelämän olevan liian raskasta. Siksi on tärkeää, miten puhumme työelämästä, ammattialasta ja yrittäjyydestä. Kun palkkaamme nuoria tai otamme harjoittelijoita, saatamme olla nuoren ensimmäinen kontakti työelämään. Alaa harkitessaan nuoret arvostavat kohtuullisia työaikoja, turvallista ja viihtyisää työympäristöä, hyviä työkavereita ja esihenkilöitä sekä kiinnostavia työtehtäviä. Myös palkkaus ja mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista mahdollisimman paljon koetaan tärkeäksi. Työnantajalla on siis iso vastuu siitä, millaiseksi nuori kokee ammattialan ja työelämän.

Kannustan kaikkia yrittäjiä tarjoamaan harjoittelupaikkoja ja töitä nuorille. Perehdytys, selkeät säännöt, yhdenvertaiset olosuhteet ja – tietenkin – palkka ja palkkalaskelma oikeaan aikaan ovat kannuste pysyä alalla ja lähteä ehkä itsekin joskus yrittäjäksi ja työllistämään muita.

Marjo Määttä
Suomen Yrittäjänaisten 1. varapuheenjohtaja


Blogissa: