Carita Orlando Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen

Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando valittiin jatkokaudelle Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen. Carita on toiminut hallituksessa yhden kauden eli kolme vuotta ja jatkaa siis nyt myös seuraavat kolme vuotta.

Naisjärjestöjen keskusliittoon kuuluu 72 järjestöä ja Yrittäjänaiset on yksi niistä.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Tavoitteena on saada entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antaa naisille mahdollisuus osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan.

”Olen nyt ollut Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksessa kolme vuotta ja entistä selkeämmäksi on tullut kaikkien jäsenjärjestöjen merkitys sekä heidän ja Keskusliiton tekemä arvokas työ. On todella hienoa saada jatkaa tasa-arvotyötä hallituksessa”, Carita sanoo.

Järjestöillä on erilaisia tavoitteita tasa-arvoon liittyen. Haluamme jäsenjärjestönä olla mukana vaikuttamassa kaikkiin tasa-arvokysymyksiin. Omalta osaltamme edistämme erityisesti yrittäjyyteen ja työelämään liittyviä kysymyksiä sekä niiden ja perheen yhteensovittamista.

”Edelleen naisvaltaisten alojen palkanmaksukyky on miesten aloja heikompi. Naisen euro on yhä 84 senttiä ja on ollut sitä jo kymmeniä vuosia. Naisen eläke on 68 senttiä. Aika usein siitä syytetään naista itseään. Se on helppo vastaus, mutta juurisyyt on paljon pidemmällä ja niihin meidän on vaikutettava.” Carita toteaa.  

Naisjärjestöjen tehtävä on tuoda esille faktaa. Faktaa siitä, mikä on totuus ja mitkä ovat syyt sen takana. Vaikeina aikoina tasa-arvon merkitys korostuu. Juuri nyt tarvitaan vahvaa tukea tasa-arvotyölle. Tasa-arvon edistäminen ja hallitusohjelman tavoite tehdä Suomesta tasa-arvon kärkimaa vaativat tahtoa, tekoja sekä riittäviä resursseja.

Kuvassa vasemmalla Karoliina Tikka UN Women Suomi & Plan International Suomi, keskellä Carita Orlando Suomen Yrittäjänaiset ja oikealla Aila Naalisvaara, Marttaliitto.

Kuva Mari Waegelein

Blogissa: