Nimikkokansanedustaja Yrittäjänaisten tueksi

Suomen Yrittäjänaisten toiseksi nimikkokansanedustajaksi kutsuttiin kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.).

Saara-Sofia Sirén

– Naisilla on enemmän haasteita yrittäjyydessä kuin miehillä. Perheen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen on pääosin naisten harteilla. Vanhempainpäivärahapäivistä naiset pitävät yli 90 prosenttia. Naiset työllistävät naisia ja siksi perhevapaiden vaikutus naisvaltaisten alojen palkanmaksukykyyn on merkittävä, toteaa Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski.

Tiina Koski

Suomen Yrittäjien teettämän Yrittäjägallupin mukaan jopa 40 prosenttia naisyrittäjistä ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa, kun vastaava luku yrittäjämiehillä on 25 prosenttia. Myös hyvätuloiset yrittäjät ovat useimmiten miehiä.

– Yrittäjänaisten tärkein edunvalvonnan tavoite on tasata vanhempainvapaiden kustannukset siten, että ne eivät kaadu yksilön työnantajalle. Lisäksi tavoitteena on kannustaa naisia kannattavampaan yritystoimintaa ja siten parantaa heidän mahdollisuuksiaan huolehtia omasta toimeentulostaan ja sosiaaliturvastaan entistä paremmin, lisää puheenjohtaja Koski.

Tulevat aluevaalit ovat merkittävät vaalit naisyrittäjille. Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimii noin 18 000 yksityistä yritystä. Suomessa 93 prosenttia yrityksistä on alle kymmenen työntekijän yrityksiä. Naisia yrittäjistä on 35 prosenttia. Tulevissa aluevaaleissa on huolehdittava siitä, että naisilla on yhä useammin mahdollisuus lähteä yrittäjäksi.
Palveluiden tuottamiseen tarvitaan sekä julkista sektoria että yksityisiä yrityksiä. Nyt laadittavilla kuntien palvelustrategioilla on siis valtava vaikutus sekä yksityiseen yrittäjyyteen että koko suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

– Tarvitsemme kaikki keinot, joilla voimme kannustaa naisia yhä useammin yrittäjiksi, kasvuyrittäjiksi ja luomaan työpaikkoja, sanoo kansanedustaja Sirén. Yrittäjänaisten nimikkokansanedustajana, minulla on näköalapaikka yrittäjyyteen ja erityisesti pk-yritysten maailmaan, hän lisää. Tahdon omilla toiminnoillani vaikuttaa yrittämisen ja naisten yrittämisen kannustavuuteen. Jokainen uusi työpaikka on tärkeä.

Saara-Sofia Sirén on kansanedustaja, jolle tasa-arvotyö on tärkeää.

– Vuosi 2020 jää historiankirjoihin ja tilastoihin monin paikoin tasa-arvon taantumisen vuotena. Tämä on muistutus siitä, ettei tasa-arvon edistymistä saa ikinä pitää itsestään selvänä, vaan se vaatii systemaattista työtä. Kulunut vuosi on osoittanut entistä selvemmin sen, miten nopeasti kehitys voi kääntyä huonompaan, toteaa Siren huolestuneena.

– Teen erittäin mielelläni yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka pyrkivät toiminnallaan kaikin tavoin edistämään tasa-arvoa, lisää Siren.

Lisätietoja

Tiina Koski
puheenjohtaja
[email protected]
puh 050 375 9234

Carita Orlando
toimitusjohtaja
[email protected]
puh 040 544 5519

Nimikkokansanedustajien kautta Yrittäjänaisten on tarkoitus viedä viestiä päättäjille naisten yrittäjyyteen liittyvistä haasteista ja ongelmakohdista. Saara-Sofia Sirén on ehdolla Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajaksi. Suomen Yrittäjänaiset on Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen.


Tiedotteita: