Suomen Yrittäjänaiset julkisti eduskuntavaaliohjelmansa

Yrittäjänaiset haluaa Suomesta entistä paremman ja tasa-arvoisemman paikan yrittää. Eduskuntavaaliohjelmassa nostetaan esiin erityisesti epäkohtia, jotka koskettavat aloja, joilla on paljon naisia yrittäjinä sekä asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä.

Yrittäjänaiset vaativat parempaa kannustavuutta yrittämiseen, parannuksia yrittäjän sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin sekä toimivia markkinoita ja kannusteita työllistämiseen. Eduskuntavaaliohjelmassa nostetaan esiin 15 kohtaa, joihin on saatava muutos. Perhevapaakustannukset, kotitalousvähennys, palvelusetelien laaja käyttöönotto sekä sairaan lapsen hoidon kustannukset koskettavat erityisesti naisten yrityksiä.

Yrittäjistä on naisia vain noin 35 % ja naiset ansaitsevat yrittäjinäkin miehiä vähemmän. Yrittämisen mahdollisuuksia on luotava naisten aloille enemmän. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa siihen, että myös sosiaali- ja terveydenhuollossa on nykyistä enemmän paikkoja yrittämiselle.

”Eduskuntavaaliohjelmassamme nostamme esiin niin yksinyrittäjiä kuin työllistäviä yrittäjiä koskevia haasteita. Yrittäjät luovat työtä ja toimeentuloa niin itselleen yrittäjinä kuin työnantajina muille. Haluamme osaltamme olla edistämässä yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, jotta Suomesta saadaan parempi paikka yrittää, myös naisille” toteaa Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando. ”Riskinottoon ja kasvuun tulee olla kannusteita”, Orlando lisää.

Suomen Yrittäjänaisten eduskuntavaaliohjelma löytyy täältä

Lisätietoja
Carita Orlando
toimitusjohtaja
[email protected]
puh 040 544 5519

Katja Rajala
puheenjohtaja
[email protected]
puh 050 505 4422

Faktaa naisyrittäjistä
yrittäjistä on naisia 35 %
40 % naisyrittäjistä ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa (miehistä 25 %)
naiset perustavat yrityksiä naisten aloille ja työllistävät naisia
naiset ovat miehiä useammin yksinyrittäjiä
naiset pitävät perhevapaista yli 90 %


Tiedotteita: