YEL-laki muuttui, mitä nyt tapahtuu?

Yrittäjän eläkelaki muuttui vuoden alussa. Finanssivalvonta huomautti eläkelaitoksia siitä, että yrittäjien YEL-työtuloa ei ole valvottu ja se ei monella ollut oikealla tasolla.

Yrittäjä on itse vastuussa omasta eläkekertymästään ja sosiaaliturvastaan. YEL-työtulon suuruus vaikuttaa eläkekertymän lisäksi perhe-etuuksiin, sairauspäivärahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja työttömyysturvaan. Lakimuutoksen tarkoitus on, että yrittäjien sosiaali- ja eläketurva paranee ja yrittäjien työtulot yhdenmukaistuvat eläkeyhtiöiden välillä.

Eläkeyhtiöille tuli lain myötä velvoite tarkistaa työtulot joka kolmas vuosi.  Tarkistukset alkavat ja ovat jo alkaneet tänä vuonna.

Työtulot tarkistetaan seuraavassa aikataulussa

  • Vuonna 2023, työtulot, jotka on alle 15 000 euroa vuodessa
  • Vuonna 2024, työtulot, jotka on 15 000–25 000 euroa vuodessa
  • Vuonna 2025, työtulot, jotka ovat yli 25 000 euroa vuodessa

Jos työtulo on eläkeyhtiön mielestä liian alhainen, yrittäjä saa suosituksen työtulostaan. Yrittäjää kuullaan kuitenkin eli yrittäjän palkka määritellään aina yksilöllisesti. Eläkeyhtiö ottaa huomioon yrittäjän työtulon määrittelyssä mm. seuraavaa:

  • yrittäjän tekemän työn määrä
  • yrittäjän ammattitaito ja kokemus
  • yritystoiminnan laajuus, osa-aikaisuus ja kausiluonteisuus
  • yrityksen toimiala
  • yritystoiminnan koko ja laskutustiedot.

Jos yrittäjän YEL-työtulo on mitoitettu oikein, työeläkemaksuihin ei tule muutoksia. Vuosina 2023–2025 korotukset työtuloon voi olla korkeintaan 8 000 euroa tai 20 prosenttia.


Tiedotteita: