Yrittäjällä pitää säilyä vapaus omaan vakuutustasoon

Yrittäjäksi ryhtyvä ottaa vastuun omasta toimeentulostaan ja moni yrittäjä onkin ainakin jossain vaiheessa yrittäjyyttään joutunut tulemaan toimeen hyvin pienillä tuloilla. Yrittäjä on halunnut valita itselleen vapauden ja vastuun. Tämä vapaus pitää sallia myös oman sosiaaliturvan ja eläkkeen osalta.

Suomen Yrittäjänaiset vaativat, että yrittäjälle tulee minimityötulon jälkeen jättää itselleen vastuu omasta vakuutustasostaan. Yrittäjän arvioon omasta työtulosta tulee siis luottaa. Minimitasoa tulee kuitenkin tarkistaa, jotta se on samalla tasolla työttömyysturvan minimin kanssa.

Yrittäjän YEL-vakuutus perustuu työtuloon eli ”palkkaan, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö”. Monessa tilanteessa yrittäjällä ei tosiasiassa olisi mahdollisuutta palkata ketään hoitamaan tehtäviään. Tällöin ei voida olettaa, että yrittäjä ylivakuuttaa itsensä, jos yrityksen liikevaihto ja kannattavuus ei sitä salli.

Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski on pahoillaan siitä, että nyt somessa käytävässä keskustelussa liikkuu paljon virheellistä tietoa. Muun muassa mediaanituloon liittyen liikkuu paljon väärää tietoa.  – YEL-lain uudistus on herättänyt vahvoja kannanottoja. Uudistuksen tavoitteena on, että yrittäjä ei alivakuuttaisi itseään, Koski toteaa.

 -Ideaalitilanne olisi, että yrittäjällä olisi mahdollisuus kohtuullisen palkan lisäksi huolehtia omasta sosiaaliturvastaan ja lisäksi kerätä säästöjä tulevaisuuden varalle. YEL ei ole sijoitus vaan eläkkeen lisäksi vakuutus sairauden, työkyvyttömyyden, perhe-eläkkeen, vanhemmuuden ja työttömyyden osalta, Koski muistuttaa. -On kestämätön tilanne, jos naisyrittäjät joutuvat maksamaan itselleen huonompaa palkkaa kuin vastaava työntekijä saa ja sen lisäksi eivät pysty vakuuttamaan itseään.

Suomen Yrittäjänaiset kannattavat Suomen Yrittäjien ehdotusta siitä, että YEL-järjestelmän rahastointi tulisi selvittää. Tällä hetkellä maksettavat YEL-maksut menevät tämän hetken eläkkeisiin, eikä varat riitä vaan osa maksetaan verovaroista.

– Teetimme kyselyn jäsenistöllemme ja saimme hetkessä yli 500 vastausta. Kommenteista huomasi, että uudistus todella huolestuttaa ja myös vihastuttaa. Koko järjestelmä myös jakaa mielipiteitä aivan laidasta laitaan, Koski toteaa.

– Suhtaudumme järjestönä muutokseen maltillisesti ja vastuullisesti, mutta haluamme, kuten myös enemmistö jäsenistöstämme, että yrittäjällä itsellään pysyy vastuu oman eläkkeensä ja sosiaaliturvansa tasosta minimityötulon jälkeen, puheenjohtaja Koski toteaa.

Lue täältä tarkemmin kyselyn vastauksista

Lisätietoja

Tiina Koski
puheenjohtaja
[email protected]
050 375 9234

Carita Orlando
toimitusjohtaja
[email protected]
040 544 5519


Tiedotteita: