Yrittäjänaisten jäseniä valittiin Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostoihin

Suomen Yrittäjien hallitus nimesi valiokunnan, verkostojen johtoryhmät ja työmarkkinavaltuuskunnan. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien ja toimialajärjestöjen jäsenten keskuudessa.

Suomen Yrittäjänaisten jäsenistä seuraavat tulivat valituksi:

  • Katja Rajala, Vaasan Yrittäjänaiset Elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja
  • Tiina Parikka, Vantaan Yrittäjänaiset, Osaamisen valiokunnan jäsen
  • Miariikka Tervonen, Kajaanin Yrittäjänaiset, Kaupan ja palveluiden valiokunnan jäsen
  • Riitta Hämäläinen-Bister, Helsingin Yrittäjänaiset, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
  • Tiina Wangel, Lahden Seudun Yrittäjänaiset, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
  • Kirsi Paldanius, Oulun seudun Yrittäjänaiset, Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmän jäsen
  • Päivi Peltomaa, Helsingin Yrittäjänaiset, Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmän jäsen

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuodaan esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään kaksitoista henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien.

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan.

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä. Sen tulee myös osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Valiokuntien, verkostojen johtoryhmien ja työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpanot


Tiedotteita: