Yritykset on otettava mukaan hyvinvointialueiden palveluiden tuottamiseen

Pääosin naisten hoitamat sosiaali- ja terveyspalvelut kokevat rajun muutoksen, kun uudet hyvinvointialueet muodostetaan ensi vuoden alussa. Nyt, jos koskaan naisilla on iso mahdollisuus lähteä tuottamaan palveluita yrittäjinä.

-Yrittäjiä arvostetaan juhlapuheissa, mutta nyt tulee nähtäväksi miten paljon yrittäjyyttä arvostetaan päätöksenteossa, sanoo Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski. Tässä on tuhannen taalan paikka naisille. On katastrofi, jos yksityinen sektori jätetään ulkopuolelle, Koski toteaa.

Hyvinvointialueilta on kantautunut huolestuttavia viestejä siitä, ettei mikään muutu. Jotkut alueet kaavailevat, että toiminta jatkuisi entisten rakenteiden pohjalta. Hyvinvointialueet perustettiin leveämpien harteiden varaan. Sen lisäksi ne perustettiin myös luomaan ja ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja ja -prosesseja sekä hyödyntämään paremmin ja uudella tavalla teknologiaa ja digitalisaatiota.

Hyvinvointialueiden oma palvelutuotanto ei saa olla itseisarvo vaan käyttöön pitää ottaa periaate, jonka mukaan julkinen sektori järjestää palvelut ja paras toimija tuottaa ne. Tämä koskee paitsi varsinaisia hoito- ja hoivapalveluita, myös erilaisia tukipalveluita.

Hyvinvointialueet mahdollistavat naisille yrittämisen paikkoja

Puheenjohtaja Koski muistuttaa, että hyvinvointialueet ovat merkittäviä ostopalveluiden hankkijoita. – Yrittäjillä pitää olla mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, jotka ovat reiluja ja antavat mahdollisuuden myös pienyrittäjille. Hankinnat on järjestettävä niin, että myös kotimaisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua, Koski vaatii.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on mahdollista toteuttaa siten, että se lisää alalla yrittäjyyttä. Alalle tarvitaan tulevina vuosina yli 200 000 työntekijää lisää ja mahdollisuus yrittäjyyteen voi toimia myös kipeästi kaivattuna alan vetovoimatekijänä.

Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää tuottavuuden parantamista koko palvelujärjestelmässä. Tämä koskee sekä palveluiden järjestämistä että niiden tuottamista, jotka on tärkeää eriyttää toisistaan. Samoilla resursseilla on saatava enemmän ja parempia palveluita sekä vaikuttavuutta.

Tiedolla johtaminen tulee ottaa vakavasti. Päätösten pohjana pitää olla laadun ja todellisten kustannusten mittaaminen, jotta omaa palvelutuotantoa ja hyvinvointialueille tarjolla olevia yksityisen sektorin palveluita pystytään vertaamaan luotettavasti ja valitsemaan kulloinkin paras tuottaja. Hyvinvointialueiden on varmistettava tasavertaisuus ja reilu kilpailu.

-Nyt laadittavilla kuntien palvelustrategioilla on valtava vaikutus yksityiseen yrittäjyyteen ja naisten mahdollisuuksiin toimia yrittäjinä, mutta myös palveluiden saatavuuteen ja alan houkuttelevuuteen, Yrittäjänaisten puheenjohtaja Tiina Koski muistuttaa.

Lisätietoja

Tiina Koski
puheenjohtaja
[email protected]
puh 050 375 9234

Carita Orlando
toimitusjohtaja
[email protected]
puh 040 544 5519


Tiedotteita: