Tasa-arvoa työllistämiseen

Yrittäjänaisten vastaus Yrittäjille tavoitteeksi seuraavaan hallitusohjelmaan

Suomessa on hyvin jyrkästi sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen valinnat nuorilla ovat hyvin poika- ja tyttövaltaiset. Talotekniikan opiskelijoista 99 prosenttia on miehiä, tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoista 97 prosenttia on miehiä, kun taas hiusalan opiskelijoista 97 prosenttia on naisia ja sosiaali- ja terveysalankin opiskelijoista 88 prosenttia on naisia. Tämä johtaa siihen, että naiset perustavat yrityksiä tyypillisesti naisvaltaisille aloille ja työllistävät pääosin naisia.

Suomen Uusyrityskeskuksen mukaan (v. 2020) naisten perustamat yritykset määräjärjestyksessä ovat

 1. Muu terveyspalvelu
 2. Kauneudenhoitopalvelut
 3. Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
 4. Muu liikkeenjohdon konsultointi
 5. Parturit ja kampaamot
 6. Muut koulutusta antavat yksiköt
 7. Taiteellinen luominen
 8. Fysioterapia

Suomen Yrittäjien tekemän Yrittäjägallupin mukaan naiset tienaavat yrittäjinä miehiä heikommin.

Naiset pitävät yhä perhevapaista yli 90 %, joten siihen liittyvät kustannukset kaatuvat naisten työllistäjille. 

Vaikka Kela korvaa suurimman osa vanhempainvapaista yksilön työantajalle koituvista kustannuksista, on edelleenkin nimenomaan äidin työnantajalla isän työnantajaa suurempi vastuu kustannuksista. Eli vastuunkantajia löytyy runsaasti juuri niistä naisyrittäjistä, joiden luomat työpaikat ovat naisvaltaisilla aloilla. Pientyönantajalle kolmen kuukauden palkan tai lomapalkan maksaminen ennen kuin korvauksen saa Kelasta, voi johtaa kassakriisiin.

Lisäksi lomaraha, raskausajan lyhyiden poissaolojen aikaiset palkat sekä sairaan lapsen hoitamisen ajan palkat jäävät työnantajan maksettavaksi. Pienissä yrityksissä ja matalakatteisilla aloilla nämä lisäävät merkittävästi työnantajan kuluja. On oikein, että raskauden ja sairaan lapsen hoitamisen ajalta ei koidu työntekijälle ansionmenetystä, mutta olisi reilua, että nämä kustannukset eivät kaatuisi äidin työnantajalle.

Naisia työllistävälle työnantajalle koituu kustannuksia myös sijaisen palkkaamisesta. Tämä kuuluu yrittäjän riskiin, mutta muuten raskauteen ja perheen perustamiseen liittyvät kustannukset eivät kuulu työnantajalle.

Suomen Yrittäjänaisten ehdotus seuraavaan hallitusohjelmaan on, että työnantajan kustannukset eivät saa miltään osin olla riippuvaisia siitä, minkäikäisen tai mitä sukupuolta olevan henkilön palkkaa. Kaikki seuraavien poissaolojen ajalta on korvaus maksettava suoraan Kelasta työntekijälle.

 • raskausajan sairauspoissaolot tai poissaolot raskauteen liittyvien tutkimusten vuoksi ilman omavastuuta
 • sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi myönnetty 3–4 päivän poissaolo
 • äitiysloman aikana ansaittu loma ja lomaraha

Lisäksi pientyönantajille tulee antaa lakisääteinen lupa poiketa työehtosopimuksista siten, että äitiysloman ajalta ei ole kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta palkanmaksuvelvollisuutta. Äitiyslomalle jäävän tulee saada korvaus suoraan Kelasta.


Tiedotteita: