Tarvitsemme rohkeutta yrittää, epäonnistua ja hypätä uuteen

Lainsäätäjänä haluan vaikuttaa siihen, ettei meillä tulevaisuudessa enää ole sukupuolittuneita työ- ja yrittäjämarkkinoita. Nyt on aika nostaa naisyrittämisen rimaa, kirjoittaa Karoliina Partanen.

Jokin aika sitten vedin aamulla kahvit niin sanotusti väärään kurkkuun, kun luin Helsingin Sanomien pääkirjoituksen Saimi Hoyerin konkurssista. Teksti oli pilkallinen ja ivaava. Kirjoittaja tuntui hykertelevän viisailla sanoillaan rohkean yrittäjän vastoinkäymisen kustannuksella. Vihastumista seurasi mielialan nousu, kun yrittäjät yhteisessä rintamassa nousivat puolustamaan Hoyeria ja kertomaan omista vastoinkäymisistään. Jälkeenpäin jäin pohtimaan, mikä meissä on vikana, kun toisen epäonnistuminen tai menestyminen saa tunteet kärjistymään? Menestyminen ja isot tulot johtavat vieläkin kirjoitteluun ahneudesta. Harvemmin kirjoitetaan yrittämisen arjesta, vaikeuksista ja siitä työmäärästä, joka hyviä ansioita on edeltänyt.

Yrittäminen ei Suomessa ole helpoin pala kakkua verojen, sääntöjen, kateuden ja byrokratian takia. Se tuntuu edelleen kiinnostavan vain harvoja. Yrittämistä ei pidetä yhteiskunnassamme arvostettavana, haluttavana ja tavoiteltavana asiana. Suomi tarvitsee yrittämisen reformin, jossa yrittäjyys nostetaan yhtä tavoiteltavaksi ammatiksi kuin lääkäri, opettaja tai juristi. Yrittämistä tulee opettaa jo varhaiskasvatuksessa leikin varjolla. Kun lapset saadaan kiinnostumaan yrittämisestä, sille aukeaa aivan uudet virrat Suomen kaltaisessa pienessä maassa. Lisäksi meidän pitää joustavoittaa yrityksen perustamista ja veronmaksua. 

Suomen yrittäjistä yli puolet on itsensä työllistäjiä. Ammatit ovat eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Tärkeimpiä ammattiryhmiä naisyrittämisen saralla ovat kulttuuri- ja käsityöalojen ammatit sekä palvelualojen työntekijäammatit. Vain noin viisi prosenttia itsensä työllistävistä naisista toimii rakentamisen, kuljetuksen ja teollisuuden ammateissa, kun miehillä vastaava luku on noin 40 prosenttia. Tämä on suurin syy siihen, että naisen euro on miehen euroa pienempi. Tämä johtaa tuloerojen lisäksi siihen, ettei perhevapaita käytetä tasavertaisesti miesten ja naisten kesken. Suomessa vallalla oleva voimakas jako naisten ja miesten töihin ei ole juurikaan vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Lainsäätäjänä haluan vaikuttaa siihen, ettei meillä tulevaisuudessa enää ole sukupuolittuneita työ- ja yrittäjämarkkinoita. Työ- ja perhe-elämän yhdistämistä tulee entisestään joustavoittaa.

Naisilla on viimeaikaisten tutkimusten mukaan halua kasvaa ja ottaa riskejä. Rahoituksen saaminen on naisilla useasti miehiä vaikeampaa. Miehet rahoittavat edelleen enemmän miehiä kuin naisia. Lainsäädännöllä asiaan on vaikea puuttua, mutta keskustelua asiasta on herätettävä. Nyt on aika nostaa naisyrittämisen rimaa!

Karoliina Partanen
Kansanedustaja (kok.)
Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen
Varatuomari
Kuopion Seudun Yrittäjänaisten jäsen

Artikkeli on Yrittäjänainen -lehdestä. Lue koko lehti tästä


Blogissa:


Artikkeleita: